Lämna
sidan!

Tillsammans sedan 1979!

Kvinno- och tjejjouren i Umeå startades 1979 efter att kvinnor och tjejer börjat dela sina erfarenheter av våld och förtryck med varandra. Vi är en ideell feministisk förening som på olika sätt arbetar för att belysa kvinnors, tjejers och barns erfarenheter.

Vi arbetar utifrån kunskapen om att samhället inte är jämställt och att män/killar som grupp har mer makt än kvinnor/tjejer som grupp. Mäns och killars våld mot kvinnor, tjejer och barn är den yttersta konsekvensen av den ojämna maktfördelningen.

Vi har över 40 års erfarenhet av att prata om mäns och killars våld mot kvinnor och tjejer samt vilka konsekvenser våldet får för oss som drabbas. Vi sätter också in våldet i ett sammanhang och ser hur det hänger ihop med allt annat förtryck av kvinnor, tjejer och barn.

Vår verksamhet

Vi kan erbjuda:

  • Samtalsstöd via chatt, telefon och vid besök
  • Samtalsstöd till barn som upplevt våld i hemmet
  • Juridisk rådgivning
  • Stöd vid kontakt med myndigheter, skola, sjukvård, advokat, mm
  • Skyddat boende
  • Föreläsningar/workshops på din skola/arbetsplats/förening etc

 

Allt vårt arbete sker på dina villkor, är kostnadsfritt och baseras på principen hjälp till självhjälp. Alla som arbetar hos oss avger tystnadslöfte och du har möjlighet att vara anonym.

Vi har anställd personal dagtid, men också ideella som är på plats vissa kvällar i veckan. Alla jourkvinnor/jourtjejer som du möter hos oss har genomgått vår grundutbildning.

Du är välkommen till oss

Vi finns för alla som identifierar sig som kvinna/tjej men också ickebinära med erfarenhet av att vara kvinna/tjej. Till oss kommer kvinnor, tjejer och barn som är utsatta för mäns och killars förtryck samt kvinnor och tjejer utsatta för våld i samkönade parrelationer. Vi träffar också tjejer (13-25 år) för att prata om alla tänkbara frågor och funderingar.

Vi vet att det är viktigt att få dela sina erfarenheter med andra och tillsammans kan vi sätta ord på sånt vi är med om. Kontakta oss gärna om du vill prata om hur du har det nu eller om något du varit med om tidigare i livet.
Du som är orolig för någon i din närhet eller har frågor om vår verksamhet är också välkommen att höra av dig.

Jourgrupper

Kvinnojouren

Vi erbjuder stöd och skydd för kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för hot och våld.

Tjejjouren

Är du tjej och mellan 13 och 25 år? Vi pratar gärna med dig om allt som känns svårt eller om sånt du bara vill dela med någon annan. Läs mer »

Juridikjouren

Vi erbjuder juridisk rådgivning via mejl, telefon eller besök på tisdagar kl. 18 – 20.30.

SKSE

SKSE-jouren vänder sig till dig som har erfarenhet av sex mot ersättning eller sexuell exploatering och vill prata med någon om det:

Skip to content